Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

skolebanner

Skolemiljøutvalget er satt sammen av representanter fra Elevrådet, FAU, en ansatt, en fra ledelsen og en kommunal representant.