Hovedseksjon

Skoletannlegen

skolebanner

Informasjon fra tannhelsetjenesten i Oslo

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider:
Tannlegevakta i Schweigaardsgt. 6 gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.

Åpningstider er hver kveld kl. 19.00 - 22.00 samt lørdager/søndager kl. 11.00–14.00 og 19.00–22.00
Det er ingen timebestilling, men kølappsystem. Lurer du på noe kan du ringe: 22 67 30 00. 

Ryen tannklinikk

Mandag–fredag: kl. 08.00–15.30
Adr. Tannklinikken Ryen, Ryensvingen 1, 2.etg. 0680 Oslo 
Tlf.: 23 46 60 00