Driftsstyret

skolebanner

Oversikt over Driftsstyret 2017-2018 (doc)

 

 I Oslo er det opprettet driftsstyre som skal ivareta følgende områder

  • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • Gi brukeren og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i lærerplaner og annet planverk

 

Driftstyrenes sammensetning i grunnskoler med ungdommstrinn

  • 2 foreldre
  • 2 ansatte
  • 2 elever fra ungdomstrinnet
  • 3 eksterne

 

Driftstyrets plass i det kommunale styringssystemet