Driftsstyret

skolebanner

Representant for foreldrene: Bjørn Erik Madsen (leder) og Tonje Fossan-Waage (nestleder)

Representanter for ansatte: Andreas Bredal og Roy Henning Helle

Eksterne medlemer: Åshild Ljostad, Johanne Wulfsberg-Gamre og Cecilie Clement

Representant for elevene: Bertine Brudevoll Styrmoe  og Tias Ødegård-Olsen 

 

Varamedlemer

Repr. for foreldre: Bjørn Helge Vatne,  Guro Margit Horsberg Birkeland og Magne Vik

Repr. for ansatte: Jan Løvlihaugen og Unni Larsen 

Eksterne medlemer: Bjørg Rolland, Randi Gerd Garstad og Einy Langmoen

Repr. for elever: Henrik Haugdahl Strand og Herman  William Berndtsson

 

Rektor: Anne-Karin Bjerkebro

 

 

 

 I Oslo er det opprettet driftsstyre som skal ivareta følgende områder

  • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • Gi brukeren og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i lærerplaner og annet planverk

 

Driftstyrenes sammensetning i grunnskoler med ungdommstrinn

  • 2 foreldre
  • 2 ansatte
  • 2 elever fra ungdomstrinnet
  • 3 eksterne

 

Driftstyrets plass i det kommunale styringssystemet