Driftsstyret

skolebanner

Leder: Per Morten Jørgensen

 

Representant for foreldrene: Per Morten Jørgensen og Tone Fossan-Waage

Representanter for ansatte: Andreas Bredal og Roy Henning Helle

Eksterne medlemer: Åshild Ljostad, Johanne Wulfsberg-Gamre og Cecilie Clement

Representant for elevene: Mathilde Bømark Hanssen og Christoffer Lunde

 

Varamedlemer

Repr. for foreldre: Sigurd Slåttebrekk,  Guro Margit Horsberg Birkeland og Magne Vik

Repr. for ansatte: Jan Løvlihaugen og Astrid Johnsrud

Eksterne medlemer: Bjørg Rolland, Randi Gerd Garstad og Harald Bue

Repr. for elever: Bertine Brudevoll Styrmoe og Angelu Roshelle M. Garcia

 

Rektor: Anne-Karin Bjerkebro

 

 

 

 I Oslo er det opprettet driftsstyre som skal ivareta følgende områder

  • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • Gi brukeren og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i lærerplaner og annet planverk

 

Driftstyrenes sammensetning i grunnskoler med ungdommstrinn

  • 2 foreldre
  • 2 ansatte
  • 2 elever fra ungdomstrinnet
  • 3 eksterne

 

Driftstyrets plass i det kommunale styringssystemet

 

(bilde/organisasjonskart)