Hovedseksjon

Eksamen

skolebanner

Skriftlig eksamen 2024

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager.

Kunngjøring av trekkfag er tirsdag 7. mai 2024 kl 09.00

 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen og norsk sidemål skriftlig eksamen 
14. mai - Forberedelsesdag
15. mai - Norsk hovedmål eksamen
16. mai - Norsk sidemål eksamen
Eksamensveiledning Norsk hovedmål og sidemål (våren 2024)

Engelsk skriftlig eksamen
13. mai- Forberedelsesdag 
14. mai - Engelsk eksamen 
Eksamensveiledning Engelsk (våren 2024) 

Matematikk skriftlig eksamen
Ingen forberedelsesdag.
21. mai - Matematikk eksamen  
Eksamensveiledning Matematikk (våren 2024)


Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen
Muntlig og muntlig-praktisk eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp i ett fag. Fagene norsk, engelsk, KRLE, samfunnsfag og fremmedspråk regnes som muntlige fag, mens fagene matematikk og naturfag regnes som muntlig-praktiske fag.
Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 minutter for hver elev. For muntlig- praktisk eksamen er tidsrammen inntil 45 minutter for hver elev.

Eksamensdager

Gruppe 1
Trekkdag: 3. juni
Obligatorisk forberedelsesdag: 4. juni
Eksamensdag: 5. juni
Gruppe 2
Trekkdag: 5. juni
Obligatorisk forberedelsesdag: 6. juni
Eksamensdag: 7. juni

 

Muntlig eksamensdatoer forsert løp

Muntlig eksamen i engeslk Vg1 (ENG1008) og matematikk 1T (MAT1002)

Eksamenstrekk: 29. mai
Forberedelsedag: 30. mai
Eksamensdag: 31. mai

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Per Christian Tjønnfjord.