Eksamen 2019

skolebanner

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i tirsdag 14. mai  kl 09.00. 

Eksamensdager: 

  • Torsdag 16. mai: Eksamen Matematikk
  • Tirsdag 21. mai: Eksamen Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag mandag 20. mai 
  • Onsdag 22.mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag mandag 20. mai 
  • Fredag 24. mai: Eksamen Engelsk, Forberedelsesdag; torsdag 23. mai.


Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, tysk, fransk, spansk eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:  

Gruppe 1: 

  • Onsdag 12. juni: Opplysning om fag
  • Torsdag 13. juni: Forberedelsesdag 
  • Fredag 14. juni: Eksamen

Gruppe 2: 

  • Fredag 14. juni: Opplysning om fag
  • Mandag 17. juni: Forberedelsesdag
  • Tirsdag 18. juni: Eksamen

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig.