Eksamen 2018

skolebanner

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i onsdag 9. mai 2018 kl 09.00. 

Eksamensdager: 

 • Onsdag 16. mai: Matematikk
 • Fredag 25. mai: Engelsk, Forberedelsesdag 24. mai.
 • Tirsdag 29. mai: Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål. 
  • Forberedelsesdag 28. mai.
 • Onsdag 30. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål. 
  • Forberedelsesdag 28. mai.


Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, tysk, fransk, spansk eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:  

Gruppe 1: 

 • Opplysning om fag: 8. juni
 • Forberedelsesdag:  11. juni
 • Eksamen: 12. juni

Gruppe 2: 

 • Opplysning om fag: 12. juni
 • Forberedelsesdag:  13. juni
 • Eksamen: 14. juni

Tidsplan for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen 2018 (pdf)

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Tonje Cecilie Labråten.