Hovedseksjon

Vår profil

skolebanner

Skolen har ca. 600 elever fordelt på 21 klasser på 8. 9. og 10. trinn. Elevene våre kommer hovedsakelig fra Ekeberg, Bekkelaget og Nedre Bekkelaget. Skolen ligger fint til på Ekebergsletta som brukes til kroppsøvings- og fritidsaktiviteter. Skolen disponerer KFUM-hallen til kroppsøvingstimene.

Brannfjell skole er praksisskole for "Avdeling for lærerutdanning" og "Avdeling for estetiske fag". Praksis er en sentral del av lærerutdanningen. I praksisperiodene er studentene gode medlærere i undervisningen.

I 2015 ble skolegården rehabilitert med flotte aktivitetsområder med klatrestativ, bordtennisbord, basketbane, balanseliner og flere sitteplasser.