Utdanningsvalg

skolebanner

Program for Utdanningsvalg (UDV) - eget fag på 9.- og 10. trinn

 

9. trinn

Elevene gjennomfører et 16-timers kurs i UDV og blir informert om mulighetene som finnes på videregående skole. Det skal gjennomføres et større arbeid om temaet ”Yrkesliv”. Elevene skal blant annet arbeide med dataprogrammet “Karrierepermen” innenfor ulike fag. Programmet inneholder det meste elevene trenger å vite for å kunne gjøre et begrunnet og godt valg av utdanningsprogram til våren i 10. klasse.

I vårsemesteret deltar elevene på et utdanningsprogram på VGS i en eller to dager.

Elevene får mulighet til å bli kjent med utdanningsprogrammene gjennom 20-timers internt kurs:

  • Bygg- og anlegg
  • Teknikk og industriell produksjon 
  • Ungt entreprenørskap 


10. trinn

I løpet av høstsemesteret deltar alle elever på 10. trinn på flere forskjellige informasjonstilbud i forbindelse med valg av videregående opplæring. Elevene deltar på et utdanningsprogram på en VGS i en til to dager. Elevene oppfordres til å velge et annet utdanningsprogram enn de valgte å besøke på 9. trinn.

"Infoteamet" fra Utdanningsetaten holder kveldsmøte for å informere foresatte og elever om struktur, innhold og tilbud i den videregående skole. Skolen arrangerer også tur til Yrkes- og utdanningsmessen i Oslo Spektrum. Dette arrangementet kan også foresatte besøke på kveldstid.