Utdanningsvalg UDV

skolebanner

Program for Utdanningsvalg på 9. og 10. trinn

 

9. trinn

Elevene gjennomfører et 16-timers kurs i utdanningsvalg (UDV) og blir informert om mulighetene som finnes på videregående skole. Det skal gjennomføres et større arbeid om temaet ”Yrkesliv”. Elevene skal blant annet arbeide med dataprogrammet “Karrierepermen” innenfor ulike fag. Programmet inneholder det meste elevene trenger å vite for å kunne gjøre et begrunnet og godt valg av utdanningsprogram til våren i 10. klasse.

 

I vårsemesteret deltar elevene på et utdanningsprogram på VGS i en eller to dager.

 

Elevene får mulighet til å bli kjent med utdanningsprogrammene gjennom 20 timers internt kurs:

  • Bygg- og anlegg
  • Teknikk og industriell produksjon 
  • Ungt entreprenørskap 

 

10. trinn

I tidsrommet uke 41-44 skal alle elever på 10. trinn delta på et utdanningsprogram på en VGS i en til to dager. Elevene oppfordres til å velge et annet utdanningsprogram enn de valgte forrige gang.

 

"Infoteamet" kommer fra Utdanningsetaten for å informere foresatte og elever om struktur, innhold og tilbud i videregående skole.

 

Informasjonsmøte 18. oktober i skolens aula for:

10A, 10B og 10C kl 1730-1845

10D, 10E og 10F kl 1900-2015 

 

You-messen 

9. november besøker elevene Yrkes- og utdanningsmesse i Oslo Spektrum. Foresatte har mulighet til å besøke messen 8. november kl. 18