Hovedseksjon

Fritak fra karakter i sidemål

Du kan bruke dette skjemaet for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen og videregående skole.
Bruk skjemaet for å søke om fritak for vurdering med karakter

- i skriftlig sidemål
- i kroppsøving
- for elever med individuell opplæringsplan
- for elever i innføringstilbud med mer

Gå til skjema her

 

(All info er hentet fra Oslo kommune)