Hovedseksjon

Fravær

skolebanner

Meld fravær via "Skolemelding" (app) eller e-post til kontaklærer

 

Ved sykdom må det meldes fra til skolen ved første sykdomsdag. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen:
-Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
-Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
-Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
-Trykk Send.

Fravær på vitnemålet

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke regnes om til dager. Kan fraværes dokumenteres med gyldig legeerklæring, så kan årsaken til fraværet blir ført opp på et vedlegg til vitnemålet. 

Stryking av fravær

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet. Frist for innsending av skjema er 7. mai, sendes til epost: postmottak.brannfjell@osloskolen.no

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner

b) innvilget permisjon etter opplæringsloven

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Sykefravær må dokumenteres fortløpende dersom det skal tas til følge. Innvilgede permisjoner holder skolen oversikt over, og foresatte må ikke dokumentere dette ytterligere.  Se også lokalt tilleggsreglement til ordensreglementet §6 punkt 1.

Skolemelding - app

Skolemelding kan lastes ned fra AppStore/Google Play til telefon og nettbrett. Vi anbefaler alle foresatte å laste ned appen.