Rådgivere

skolebanner

Hva kan du få hjelp til?

Rådgiverne hjelper og veileder elever som av ulike grunner har vansker med å følge undervisningen. Det kan gjelde fysiske, sosiale -eller andre forhold som spiller inn. Rådgiver setter i verk tiltak som f. eks tilrettelagt undervisning, skolebøker m.m. 

Et av målene med rådgivningen er at elevene etter hvert skal greie seg mer selvstendig i skolehverdagen.

 

Veiledning av skole og yrkesvalg

Rådgiverne spiller en sentral rolle for elevene i veiledningen av skole og yrkesvalg. På 9. og 10. trinn har de undervisning i "Utdanningsvalg" som sikrer at elevene blir kjent med hvilke muligheter de har for videre utdanning. Les mer om dette på siden "Fagtilbud - Utdanningsvalg".

 

Søknad til videregående skole

Det blir gjennomført minst en samtale med hver elev om utdanningsvalg. Foresatte er også velkomne til disse samtalene. Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars.

Elever som har spesielle behov – og minoritetssøkere, blir fulgt opp i forbindelse med innsøkingen til videregående skole, søknadsfrist 1.februar.

Rådgiver hjelper alle elever som har behov med å fylle ut søknadsskjema til vgs.

Skolen har oppfølgingsansvar dersom elevene dropper ut før 1. oktober det første året på videregående skole.

 

Klikk på bildet for informasjon om vgs, søknadsprosessen og utdanningsprogrammene:

Kontaktinformasjon

Karin Beate Rosseli 

kl. 8defg, 9efg, 10defg

karinBeate.Rosseli@ude.oslo.kommune.no
tlf 22 78 26 58

 

Beate Eide  

kl. 8abc, 9abcd, 10abc

Beate.Eide@ude.oslo.kommune.no
tlf 22 78 26 59

Ta kontakt for avtaler alle dager med unntak av mandager og fredager etter lunsj.

Drawing of a city