Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

skolebanner

Skolens helsesykepleier heter Anna-Lena Norum og  har kontor i 2. etg ved Aulaen. Helsesykepleieren samarbeider med helsetjenestens psykolog Thea Leidenfelt. Henvisning til psykolog går via helsesøster.

Du kan kontakte skolehelsetjenesten for samtale og hjelp uten timeavtale. Ta gjerne kontakt ved alle typer problemstillinger. Aktuelle problemstillinger kan være fysiske og/eller psykiske plager, mistrivsel, bekymringer  o.s.v. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med oss ved behov for samtale og råd ved bekymring for eleven, eller om det er forhold vedrørende eleven vi bør ha kjennskap til. 

Velkommen til oss!

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 12-24 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat. Helsestasjonen er bemannet med to helsesykepleier, jordmor, psykolog, barnevernspedagog og lege.

Besøksadresse: Langbølgen 1

Helsestasjonen er på facebook

Åpent hver mandag og tirsdag kl. 15.30 – 18.00  

Tlf: 23 49 50 60.  

Mobil betjent i åpningstid 91774635

E-post: HFUNordstrand@bns.oslo.kommune.no

Telefonnr til trygge voksne å snakke med
Telefonnr til trygge voksne å snakke med