Skolehelsetjenesten

skolebanner

Skolens helsesøster heter Vigdis Fossum Olsen og  har kontor i 2. etg ved Aulaen. Vigdis er utdannet sykepleier med spesialutdannelse i forebyggende arbeid. Helsesøster samarbeider med helsetjenestens psykolog Ronja Grøtting. Henvisning til psykolog går via helsesøster.

Du kan kontakte skolehelsetjenesten for samtale og hjelp uten timeavtale. Ta gjerne kontakt ved alle typer problemstillinger. Aktuelle problemstillinger kan være fysiske og/eller psykiske plager, mistrivsel, bekymringer  o.s.v. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med oss ved behov for samtale og råd ved bekymring for eleven, eller om det er forhold vedrørende eleven vi bør ha kjennskap til. 

Velkommen til oss!

Vigdis Fossum Olsen                     Ronja Grøtting

Helsesøster                                     Psykolog

Mob: 91756894                              Mob: 90474927

Tlf: 22747157  

Helsestasjon for ungdom  

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat. Helsestasjonen er bemannet med to helsesøstre, jordmor og lege.

Karlsrud helsestasjon, Raschs vei 38A.

Åpningstid tirsdager kl. 15.30 – 18.00  

Tlf: 23 49 50 60.  

Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Vigdis Fossum Olsen

vigdis.fossum.olsen@bns.oslo.kommune.no

Mob: 91756894 

Tlf: 22747157 

 

Åpningstider

Mandag: 08.30-15.00

Tirsdag: 08.30-13.00

Onsdag- Fredag: 08.30-15.00 

 

Psykolog er til stede:

Torsdag 08.30 - 15.00 (partalls uker)

Fredag 08.30-15 

Drawing of a city