Skolehelsetjenesten

skolebanner

Skolens helsesykepleier heter Anne-Brith Vegge Arlt og  har kontor i 2. etg ved Aulaen. Anne-Brith er sykepleier med spesialutdannelse i forebyggende arbeid. Helsesykepleieren samarbeider med helsetjenestens psykolog Thea Leidenfelt. Henvisning til psykolog går via helsesøster.

Du kan kontakte skolehelsetjenesten for samtale og hjelp uten timeavtale. Ta gjerne kontakt ved alle typer problemstillinger. Aktuelle problemstillinger kan være fysiske og/eller psykiske plager, mistrivsel, bekymringer  o.s.v. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med oss ved behov for samtale og råd ved bekymring for eleven, eller om det er forhold vedrørende eleven vi bør ha kjennskap til. 

Velkommen til oss!

Anne-Brith Vegge Arlt              

Helsesykepleier                                    

Mob: 91756894                              

Tlf: 22747157  

Thea Leidenfelt

Psykolog

 

Helsestasjon for ungdom  

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat. Helsestasjonen er bemannet med to helsesykepleiere, jordmor og lege.

Karlsrud helsestasjon, Raschs vei 38A.

Åpningstid tirsdager kl. 15.30 – 18.00  

Tlf: 23 49 50 60.  

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Anne-Brith Vegge Arlt

anne-brith.arlt@bns.oslo.kommune.no

Mob: 91756894

Tlf: 22747157 

Psykolog

Thea Leidenfelt

 

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-15.00

Tirsdag: 08.30-13.00

 

Psykolog er til stede

Mandag og torsdag

Drawing of a city