Skolehelsetjenesten

skolebanner

Skolens helsesøster heter Anne-Brith Vegge Arlt og  har kontor i 2. etg ved Aulaen. Anne-Brith er sykepleier med spesialutdannelse i forebyggende arbeid. Helsesøster samarbeider med helsetjenestens psykolog Ronja Grøtting. Henvisning til psykolog går via helsesøster.

Du kan kontakte skolehelsetjenesten for samtale og hjelp uten timeavtale. Ta gjerne kontakt ved alle typer problemstillinger. Aktuelle problemstillinger kan være fysiske og/eller psykiske plager, mistrivsel, bekymringer  o.s.v. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med oss ved behov for samtale og råd ved bekymring for eleven, eller om det er forhold vedrørende eleven vi bør ha kjennskap til. 

Velkommen til oss!

Anne-Brith Vegge Arlt                    Ronja Grøtting

Helsesøster                                     Psykolog

Mob: 91756894                              

Tlf: 22747157  

 

Helsestasjon for ungdom  

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat. Helsestasjonen er bemannet med to helsesøstre, jordmor og lege.

Karlsrud helsestasjon, Raschs vei 38A.

Åpningstid tirsdager kl. 15.30 – 18.00  

Tlf: 23 49 50 60.  

Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Anne-Brith Vegge Arlt

anne-brith.arlt@bns.oslo.kommune.no

Mob: 91756894

Tlf: 22747157 

 

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-15.00

Tirsdag: 08.30-13.00

 

Psykolog er til stede

Torsdag 08.30 - 15.00 (annenhver)

Fredag 08.30-15 

Drawing of a city