Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Heidi og Anna-Lena. Helsesykepleiere ved Brannfjell skole

Helsesykepleiere:

Anna-Lena Norum
e-post:  anna-lena.norum@bns.oslo.kommune.no
mob: 917 56 894

Tilstede
08.30-15.00 mandag, onsdag, torsdag, fredag
08.30-12.00 tirsdag

Heidi Løken Aubert
e-post: heidi.aubert@bns.oslo.kommune.no
mob: 971 13 612

Tilstede
08.30-14.30 Mandag. Fredager etter avtale. 

Postadresse til skolehelsetjenesten:
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Brannfjell ungdomsskole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

 

Informasjon om skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til elevens beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Ved behov henvises elevene videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten.


Skolehelsetjenestens faste program
1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.
2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
5. eller 6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.
6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).
7.trinn: HPV-vaksine dose 1 og dose 2 (Humant Papillomavirus).
1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.
Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens
lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,
mobbing, kosthold, livsstil.
8.trinn: Vekt- og høydemåling, helsesamtale.
9.trinn: Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.
10.trinn: Repevax-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
8.-10. trinn: Helseveiledning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med
skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.

 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. 

Slik gjør du:
• Logg deg inn på helsenorge.no
• Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter
• Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
• Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

 

Telefonnr til trygge voksne å snakke med
Telefonnr til trygge voksne å snakke med