Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

skolebanner

Som foreldre logger du deg på via skolens nettside med IDporten (elektronisk ID, MinID eller bankID).

Når du har logget inn som foresatt får du oversikt over de fem siste meldingene fra skolen i åpningsbildet på forsiden. 

 

Foresatte har tilgang til disse verktøyene:

Portal
I portalen kan lese meldinger og se informasjonssider fra skolen. Som foresatt vil du her få tilgang til relevant informasjon fra din skole og om ditt barn. Portalen fungerer også som inngangsport til andre tjenester i Skoleplattform Oslo.

Its – Mine Fag
Når du klikker på verktøyet "its – Mine fag" kommer du til Osloskolens læringsplattform som er levert av itslearning. Her får du tilgang til fagene til dine barn. Læringsplattformen er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging.

Fravær
Når du klikker på verktøyet "Fravær" kommer du til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Løsningen for fravær i grunnskolen er levert av Fronter og løsningen for fravær på videregående skole er levert av IST og heter SkoleArena.

Den enkelte skole kan i tillegg legge til andre relevante tjenester og verktøy for foresatte.

Bli bedre kjent med skoleplattform Oslo ved å lese brukerveiledningen for foresatte.