Hovedseksjon

Utekontakten og politikontakten

skolebanner

Utekontakten 

  • Følger opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og igangsetter tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Yter omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom og foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd knyttet til egne og andres rusproblemer
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber
  • Er bydelens Oppfølgingstjeneste (OT), der ungdom som står uten skole eller jobb kan få veiledning og oppfølging for å komme tilbake i skole eller jobb.

Politikontakten

Et godt samarbeid mellom skole og politi er viktig i forebyggende arbeid. Vår politikontakt fra Manglerud politistasjon heter Anny Eikefet.

E-post: Anny.Ona.Eikefet@politiet.no

Telefon: 45489471

Utekontakten bydel Nordstrand

Telefon: 976 73 685

Adresse: Langbølgen 2A, 1154 Oslo

Epost:

utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no

Facebook

Utekontaktens informasjonsfilm

Vi hjelper ungdom i alderen 12- 23 år. Taushetsplikt.