Hovedseksjon

Klage på karakterer

skolebanner
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.
Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. (Kilde:  udir.no).