Hovedseksjon

Atomberedskap - utdeling av jodtabletter

skolebanner

Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege.

Ønsker du å reservere barnet ditt mot å få jodtabletter?

Gå inn på «samtykker» i skoleportalen, og velg reservasjonsskjema for jodtabletter. Elever som har fylt 16 år velger selv om de vil ta jodtabletter.

Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barn og ungdom på skolen. Jodtabletter hindrer kroppens opptak av radioaktivt jod og reduserer risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen. Dersom du ønsker at barnet ditt skal motta jodtabletter ved en atomhendelse, trenger du ikke gjøre noe.