Hovedseksjon

Atomberedskap - utdeling av jodtabletter

skolebanner

Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege.

 

Elektronisk samtykkeskjema - Jodtablett

 

(Info er hentet fra Oslo kommune)