Hovedseksjon

Ordens- og adferdsregler

skolebanner

Osloskolens reglement finner dere her, eller i lenkemenyen til høyre på siden.

 

Lokalt tilleggsreglement for Brannfjell skole vedtatt i driftsstyret 12.12.2022

  • Mobiltelefon skal ikke benyttes i undervisningstid dersom ikke annet er avtalt med den enkelte lærer
  • Mobiltelefonen skal i undervisningstid oppbevares på en måte som ikke forstyrrer undervisningen
  • Mobiltelefonen skal ikke benyttes i skoletiden til aktiviteter som bidrar til et negativt klasse/skolemiljø og/eller skaper utrygghet for elever og ansatte
  • Mobiltelefon kan inndras ut skoletimen eller den aktuelle skoledagen dersom punktene over ikke overholdes