Ledelse og ansatte

skolebanner

Ledelsen

 

Rektor: Anne-Karin Bjerkebro

Ass. Rektor: Jarle Sundelin

Und. V. Insp.: Tonje Cecilie Labråten

 

E-post til ledelsen sendes til postmottaket:

brannfjell@ude.oslo.kommune.no

 

 

Rådgivere

 

Karin Beate Rosseli

Beate Eide 

 

Øvrig personale  

 

Kontorleder: Berit Elise Ek

1. sekretær: Nina Kirkhus

1. sekretær: Irene Memia Mejri

Bibliotekar: Inger-Lise Melby

Helsesøster: Anne-Brith Vegge Arlt

Psykolog: Ronja Grøtting

IT-konsulent: Daniel Johnsen

Skoleassistenter: Shadi AlzaghariLouis Claassen og Tani Rustemi 

Vaktmester: Øyvind Andersen  

 

 

 

Kontaktlærere 2016 - 2017

 

8. trinn

8A Unni Larsen og Inger D. Myklegård       

8B Eva Kristin Anderson

8C Kjetil Bergkvist

8D Jon Magne Riise og Solveig Sevik 

8E Jan Løvlihaugen og Lindis Andersen

8F Andreas Bredal og Kjersti Olaug Lindbekk

8G Anne Kristine Lopez-Vasset og Anne Sandbæk

 

 

9. trinn

9A Ida Flobergseter Vik og Torbjørn Berger

9B Kristin Kvalsvik

9C Mats W. Wennerberg og Harald Rykkvin

9D Miriam Ekvik og Roy Henning Helle

9E Ingvild Castres og Didrik Andreas Mantor 

9F Arne Hannisdal og Frida Oen Pedersen

 

 

 

10. trinn

10A Erik Chr. Andresen 

10B Siri Kvalvik

10C John Egon Sørbø

10D Kristin Seim

10E Marianne Hallgren og Nicole C. H. Wætten

10F Lisa G. Bentsen og Elisabeth Resvoll

 

Kroppsøving

Hege Mysen Dullum

Arne Hannisdal

Didrik Andreas Mantor

Nina-Marie Nygaard 

 

Kunst og håndverk

Hilde Charlotte Sørensen Eid

Hanne Ruth Eikill

Leikny Astrup Hinkel

 

Mat og helse

Rønnaug Gulbransen

Unni Larsen