Ledelse og ansatte

skolebanner

Ledelse

Rektor:

Anne-Karin Bjerkebro

Assisterende Rektor:

Hilde Iren Norvalls

Undervisningsinspektør: 

Tonje Cecilie Labråten 

E-post til ledelsen sendes til skolens postmottak:
brannfjell@ude.oslo.kommune.no

Rådgivere

Karin Beate Rosseli
Beate Eide 

Øvrig personale  

Kontorleder:

Berit Elise Ek

Førstesekretær:

Nina Kirkhus

Bibliotekar:

Inger-Lise Melby

Helsesøster: 

Anne-Brith Vegge Arlt

Psykolog:

Ronja Grøtting

IT-konsulent:

Daniel Johnsen

Skoleassistenter: 

Shadi Alzaghari 
Tani Rustemi

Barne- og ungdomsarbeider: 

Robin Haverkamp 

Vaktmester:

Øyvind Andersen  

Kontaktlærere 2017/2018

8. trinn

8A Erik Chr. Andresen og Tomine Landsnes
8B Monica Charlotte Kristiansen
8C Marthe Steen Selvik
8D John Egon Sørbø 
8E Marianne Hallgren og Kristian Humphreys
8F Elisabeth Resvoll og Lisa Bentsen
8G Nicole C. H. Wætten og Edvin Svenneby

9. trinn

9A Unni Larsen og Inger D. Myklegård
9B Eva Kristin Anderson
9C Kjetil Bergkvist og Trond Rønning
9D Jon Magne Riise og Solveig Sevik 
9E Jan Løvlihaugen og Cecilie Drougge Halstensgaard
9F Andreas Bredal og Kjersti Olaug Lindbekk
9G Anne Kristine Lopez-Vasset og Anne Sandbæk

10. trinn

10A Siri Kvalvik
10B Kristin Kvalsvik
10C Mats W. Wennerberg og Harald Rykkvin
10D Miriam Ekvik og Roy Henning Helle
10E Ingvild Castres og Didrik Andreas Mantor 
10F Arne Hannisdal og Frida Oen Pedersen

Kroppsøving

Hege Mysen Dullum
Arne Hannisdal
Kristian Humphreys
Tomine Landsnes
Didrik Andreas Mantor
Nina-Marie Nygaard 
Solveig Sevik
Edvin Svenneby

Kunst og håndverk

Hilde Charlotte Sørensen Eid
Hanne Ruth Eikill
Leikny Astrup Hinkel

Mat og helse

Rønnaug Gulbransen
Unni Larsen
Kristian Humphreys