Ledelse og ansatte

skolebanner

Ledelsen

Rektor: Anne-Karin Bjerkebro

Assisterende Rektor: Hilde Iren Norvalls

Undervisningsinspektør: Tonje Cecilie Labråten 

 

E-post til ledelsen sendes til postmottaket:

brannfjell@ude.oslo.kommune.no

 

 

Rådgivere

Karin Beate Rosseli

Beate Eide 

 

Øvrig personale  

Kontorleder: Berit Elise Ek

1. sekretær: Nina Kirkhus

Bibliotekar: Inger-Lise Melby

Helsesøster: Anne-Brith Vegge Arlt

Psykolog: Ronja Grøtting

IT-konsulent: Daniel Johnsen

Skoleassistenter: Shadi Alzaghari og Tani Rustemi

Barne- og ungdomsarbeider (lærling): Robin Haverkamp 

Vaktmester: Øyvind Andersen  

 

 

 

Kontaktlærere 2017 - 2018

 

8. trinn 

8A Erik Chr. Andresen og Tomine Landsnes

8B Monica Charlotte Kristiansen

8C Marthe Steen Selvik

8D John Egon Sørbø 

8E Marianne Hallgren og Kristian Humphreys

8F Elisabeth Alnes og Elisabeth Resvoll

8G Nicole C. H. Wætten og Edvin Svenneby

 

9. trinn

9A Unni Larsen og Inger D. Myklegård       

9B Eva Kristin Anderson

9C Kjetil Bergkvist og Trond Rønning

9D Jon Magne Riise og Solveig Sevik 

9E Jan Løvlihaugen og Cecilie Drougge Halstensgaard

9F Andreas Bredal og Kjersti Olaug Lindbekk

9G Anne Kristine Lopez-Vasset og Anne Sandbæk

 

10. trinn

10A Siri Kvalvik

10B Kristin Kvalsvik

10C Mats W. Wennerberg og Harald Rykkvin

10D Miriam Ekvik og Roy Henning Helle

10E Ingvild Castres og Didrik Andreas Mantor 

10F Arne Hannisdal og Frida Oen Pedersen

 

 

 

Kroppsøving

Hege Mysen Dullum

Arne Hannisdal

Kristian Humphreys

Tomine Landsnes

Didrik Andreas Mantor

Nina-Marie Nygaard 

Solveig Sevik

Edvin Svenneby

 

Kunst og håndverk

Hilde Charlotte Sørensen Eid

Hanne Ruth Eikill

Leikny Astrup Hinkel

 

Mat og helse

Rønnaug Gulbransen

Unni Larsen

Kristian Humphreys