Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

skolebanner

Brannfjell skole

Besøksadresse: Ekebergveien 111
Postadresse: 1178 Oslo
Tlf: 22 78 26 50
e-post: postmottak.Brannfjell@osloskolen.no

Formell e-post til ledelsen sendes til skolens postmottak.

Ledelsen

 

Rektor
- hovedansvar for 9. trinn 

Peter Streijffert
Tlf: 22 78 26 50
e-post: peter.streijffert@osloskolen.no

Assisterende rektor
- hovedansvar for 8. trinn

Randi Margrethe Høgh
Tlf: 22 78 26 50
e-post: randi.hogh@osloskolen.no

Undervisningsinspektør

- hovedansvar for 10. trinn

Per Christian Tjønnfjord
Tlf: 22 78 26 50
e-post: per.tjonnfjord@osloskolen.no

Undervisningsinspektør 

Line Kleiven
Tlf: 22 78 26 50
e-post: line.kleiven@osloskolen.no

 

Rådgivere

Beate Eide - 8. trinn  
beate.eide@osloskolen.no
Tlf: 22 78 26 50
Mob: 47 79 09 96

Sigurd Enge - 9. trinn
sigurd.enge@osloskolen.no
tlf 22 78 26 50
mob: 47 79 09 94

Salima ElKadi - 10. trinn 
salima.elkadi@osloskolen.no
tlf 22 78 26 50
mob: 45 97 39 96

Administrasjonen og øvrig personale

Kontoret
Tlf:
22 78 26 50

Konsulent: Nina Kirkhus
e-post: nina.kirkhus@osloskolen.no

Konsulent: Marianne Kleivstul Lambine
e-post: marianne.lambine@osloskolen.no

Skolehelsetjenesten
Helsesykepleiere
Anna-Lena Norum
Tlf: 22 78 26 50 / 91 75 68 94
e-post: anna-lena.norum@bns.oslo.kommune.no

Heidi Løken Aubert
e-post: heidi.aubert@bns.oslo.kommune.no

IKT
Pedagogisk IKT-ansvarlig: Knut Heggheim

IT-konsulent: Pirageethan Thevarajah

Driftsleder: John Charles Almén
Tlf: 22 78 26 50 / 99 09 22 25
e-post: john.charles.almen@osloskolen.no

Vaktmester: Remi Drangberg
e-post: remi.drangberg@osloskolen.no

Bibliotekar:Inger-Lise Melby

Assistenter:
Ilias El Gharbi
Zishan Ahmed

Kontaktlærere (listen er under oppdatering)

8. trinn

8A: Ingvild Castres og Åshild Bryn Damsgård 

8B: Nicole Christine Haugrav Wætten og Åshild Bryn Damsgård

8C: Marthe Steen Selvik og Elisabeth Resvoll 

8D: Julie Chen Yan Gundersen og Elisabeth Resvoll

8E: Erik Chr. Andresen og Cecilie Synnestvedt

8F:  Andreas Bredal og Cecilie Synnestvedt

8G: Sagal Goala og Tomine Jelsa Leknes 

9. trinn

9A: Jan Løvlihaugen og Solveig Sevik

9B: Jon Magne Riise og Solveig Sevik  

9C: Inger D. Myklegård og Anne Kristine Lopez-Vasset 

9D: Anne Sandbæk og Anne Kristine Lopez-Vasset

9E:  Frida Oen Pedersen og Neil Anton Heggernes

9F:  Ida Vik Renngård og Anders Borgen

9G: Kristine With Dahle, Anders Borgenog Ida Vik Renngård

10. trinn

10A: Eivind Bø og Marianne Hallgren 

10B:  Inger-Lise Køltzow

10C:  Maren Walderhaug og Benjamin Brekke 

10D: Benjamin Brekke og Astrid Pedersen Avdem

10E: Line Kleiven og Brede Martinussen

10F: Kjetil Sirnes Birkeland og Brede Martinussen

10G: Kristin Kvalsvik og Oda Knutsen

 

Kroppsøving: Hege Mysen Dullum, Tomine LandsnesNina-Marie Nygaard og Solveig Sevik

Kunst og håndverk: Ozan AslanHanne Ruth Eikill, Hillevi Teresa Munthe og Leikny Astrup Hinkel

Mat og helse: Rønnaug Gulbransen, Benjamin Brekke og Unni Larsen

Kontaktinformasjon