Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

skolebanner

Brannfjell skole

Besøksadresse: Ekebergveien 111
Postadresse: 1178 Oslo
Telefon: 22 78 26 50
E-post: postmottak@osloskolen.no

Formell e-post til ledelsen sendes til skolens postmottak, må merkes med "Brannfjell skole" i emnefeltet.

Ledelsen

Rektor

Espen Sandnes Frøystveit
Mob: 934 06 422
Tlf: 22 78 26 50
E-post: espen.froystveit@osloskolen.no

Assisterende Rektor - hovedansvar for 10. trinn 

Hilde Iren Norvalls
Tlf: 22 78 26 50
E-post: hilde.norvalls@osloskolen.no

Undervisningsinspektør - hovedansvar for 9. trinn

Per Christian Tjønnfjord
Tlf: 22 78 26 50
E-post: perchristian.tjonnfjord@osloskolen.no

Undervisningsinspektør - hovedansvar for 8. trinn

Åsmund Fløystad Monsen
Mob: 45 65 37 25
Tlf: 22 78 26 50
E-post: asmund.monsen@osloskolen.no

 

Rådgivere

Sigurd Enge - 8. trinn
sigurd.enge@osloskolen.no
tlf 22 78 26 50
mob: 47 79 09 94

Salima ElKadi - 9. trinn 
salima.elkadi@osloskolen.no
tlf 22 78 26 50
mob: 45 97 39 96

Beate Eide - 10. trinn  
beate.eide@osloskolen.no
tlf 22 78 26 50
mob 47 79 09 96

Administrasjonen og øvrig personale

Kontoret

Tlf 22 78 26 50

Kontorleder: Anupama Choudhary
E-post: anupama.choudhary@osloskolen.no

Konsulent: Nina Kirkhus
E-post: nina.kirkhus@osloskolen.no

Skolehelsetjenesten
Helsesykepleier Anna-Lena Norum
Tlf: 22782650 / 91756894
E-post: anna-lena.norum@bns.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Nina Danenbarger
E-post: nina.danenbarger@bns.oslo.kommune.no

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste
E-post: 

Driftsleder: John Charles Almén
Tlf: 22 78 26 50 / 990 92 225
E-post: john.charles.almen@osloskolen.no

Bibliotekar: Inger-Lise Melby

IT-konsulent: Pirageethan Thevarajah

Barne- og ungdomsarbeider: Shadi Alzaghari

Skoleassistent: Chris Gjertsen 

Miljøarbeider: Harun Abdinur  Tlf: 940 17 796

 

Kontaktlærere 2022 - 2023

8. trinn

8A: Jan Løvlihaugen og Solveig Sevik

8B: Solveig Sevik og  Jon Magne Riise

8C: Inger D. Myklegård og Anne Kristine Lopez-Vasset 

8D: Anne Sandbæk og Anne Kristine Lopez-Vasset

8E:  Frida Oen Pedersen  og  Neil Anton Heggernes

8F:  Helle Albrigtsen og Ida Vik Renngård

8G: Eva Kristin Anderson og Kristine With Dahle

9. trinn

9A: Eivind Bø og Roy Henning Helle

9B: Roy Henning Helle og Inger-Lise Moreno Køltzow

9C:  Ingvild Castres og Benjamin Brekke 

9D: Benjamin Brekke og Astrid Pedersen Avdem

9E: Line Kleiven og Brede Martinussen

9F: Kjetil Sirnes Birkeland og Brede Martinussen

9G: Kristin Kvalsvik og Oda Knutsen

10. trinn

10A: Åshild Bryn Damsgård og Julie Chen Yan Gundersen

10B: Sagal Goala og Åshild Bryn Damsgård

10C: Marthe Steen Selvik og Elisabeth Resvoll 

10D: Erik Chr. Andresen

10EMarianne Hallgren og Andreas Bredal

10F:  Arne Hannisdal og Andreas Bredal 

10G:  Tomine Jelsa Leknes og Ulla Heli

 

Kroppsøving: Helle Albrigtsen, Hege Mysen Dullum, Arne Hannisdal, Tomine LandsnesNina-Marie Nygaard og Solveig Sevik

Kunst og håndverk: Ozan AslanHanne Ruth Eikill, Hillevi Teresa Munthe og Leikny Astrup Hinkel

Mat og helse: Rønnaug Gulbransen, Benjamin Brekke og Unni Larsen

Kontaktinformasjon