Ledelse og ansatte

skolebanner

Ledelse

Rektor:

Anne-Karin Bjerkebro

Assisterende Rektor:

Hilde Iren Norvalls

Undervisningsinspektør: 

Tonje Cecilie Labråten 

E-post til ledelsen sendes til skolens postmottak:
brannfjell@ude.oslo.kommune.no

Rådgivere

Karin Beate Rosseli
Beate Eide 

Øvrig personale  

Kontorleder:

Berit Elise Ek

Førstesekretær:

Nina Kirkhus

Bibliotekar:

Inger-Lise Melby

Helsesøster: 

Anne-Brith Vegge Arlt

Psykolog:

Thea Leidenfelt

 

IT-konsulent:

Daniel Johnsen

Skoleassistenter: 

Shadi Alzaghari 
Tani Rustemi

Vaktmester:

Øyvind Andersen  

Kontaktlærere 2018-2019

8. trinn

8A Olav Kiland og Frida Oen Pedersen

8B Arne Hannisdal og Frida Oen Pedersen

8C Julie Dramstad Haugerud og Miriam Ekvik

8D Roy Henning Helle og Miriam Ekvik

8E Harald Rykkvin og Kristin Kvalsvik

8F Sondre Laugsand og Kristin Kvalsvik

8G Ingvild Castres  og Jens Østli

 

9. trinn

9A Erik Chr. Andresen og Tomine Landsnes

9B Monica Charlotte Kristiansen

9C Marthe Steen Selvik

9D Cecilie Drougge Halstensgaard

9E Marianne Hallgren og Kristian Humphreys

9F Elisabeth Resvoll og Lisa Bentsen

9G Edvin Svenneby og Ulla Heli

 

10. trinn

10A Unni Larsen og Inger D. Myklegård

10B Eva Kristin Anderson

10C Kjetil Bergkvist 

10D Jon Magne Riise og Solveig Sevik 

10E Jan Løvlihaugen og Andreas Bredal 

10F Ida Flobergseter Vik og Andreas Bredal 

10G Anne Sandbæk og Cesar Alberto Mondragon Clavijo

 

Kroppsøving

Hege Mysen Dullum
Arne Hannisdal
Kristian Humphreys
Tomine Landsnes
Nina-Marie Nygaard 
Solveig Sevik
Edvin Svenneby

Kunst og håndverk

Hilde Charlotte Sørensen Eid
Hanne Ruth Eikill
Leikny Astrup Hinkel

Mat og helse

Rønnaug Gulbransen
Unni Larsen
Kristian Humphreys