Hovedseksjon

Strategisk plan

skolebanner

Vår visjon: Kunnskap, engasjement og trygghet!
Vi profilerer oss på forskning om læring, sterke fagmiljøer og høy kvalitet på undervisningen både i
teorifag og praktisk-estetiske fag. Vi holder høyt nivå på Ungt entreprenørskap med stort
elevengasjement.
Vårt overordnede mål er mindre stress og mer læring. Vi satser på vurdering for læring, spennende
og variert undervisning og et aktivt og inkluderende læringsmiljø i alle klasser.
Vi forbereder oss på ny læreplan gjennom dybdelæring, elevsamarbeid og nytt fokus på elev- og foreldremedvirkning.

Brannfjell skole logo