Strategisk plan

skolebanner

Strategisk  er oppsummert i: Kunnskap, Engasjement og Trygghet. Disse "slagordene" finner vi igjen i skolens LOGO som elever har malt opp i skolens vestibyle.

Brannfjell skole logo

Drawing of a city