Hovedseksjon

Vitnemål

skolebanner

Elever som går ut av grunnskolen får vitnemålet sitt utdelt under vitnemålsutdeling siste skoleuke. For kopi eller oversettelse til engelsk av vitnemålet, må du kontakte skolens administrasjon.