Hovedseksjon

Elevrådet

skolebanner

Elevrådsleder: Pernille Killengren
Nestleder: Live Dransfeld Mortensen
Trinnleder 8.trinn: 
Trinnleder 9. trinn: 
Trinnleder 10.trinn: 
Sekretær: 

Elevrådskontakt: Sigurd Enge,

rådgiver på 9. trinn.

 

Ved skolestart velger hver klasse sin elevrådsrepresentant. Elevrådsrepresentantene velger sin elevrådsleder og vara. Rådet tar opp saker på vegne av skolens elever. Alle saker som blir tatt opp i elevrådet blir behandlet videre av rektor og andre utvalg som har bestemmelsesrett på skolen.
"Elevrådet skal fremme fellesinteressene for elevene ved skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene." Opplæringslova § 12 - 2

Har du en sak til Elevrådet?

Saker kan meldes til elevrådsrepresentanten i klassen, eller postes anonymt i postkassen innenfor hovedinngangen.