Elevrådet

skolebanner

Elevrådsleder: 
Nestleder:
Elevrådskontakt: Lisa Bentsen

Klasserepresentanter og vara

8a: 
8b:
8c: 
8d:
8e: 
8f: 
8g:

9a: 
9b: 
9c:
9d:
9e:
9f: 
9g:
10a:
10b: 
10c: 
10d: 
10e: 
10f: 

Ved skolestart velger hver klasse sin elevrådsrepresentant. Elevrådsrepresentantene velger sin elevrådsleder og vara. Rådet tar opp saker på vegne av skolens elever. Alle saker som blir tatt opp i elevrådet blir behandlet videre av rektor og andre utvalg som har bestemmelsesrett på skolen.

"Elevrådet skal fremme fellesinteressene for elevene ved skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene." Opplæringslova § 12 - 2

Har du en sak til Elevrådet?

 

Saker kan meldes til elevrådsrepresentanten i klassen, eller postes anonymt i postkassen innenfor hovedinngangen.

 

Drawing of a city