Elevrådet

skolebanner

Skolen er en viktig demokratisk arena for elevene. Gjennom elevrådet blir elevene hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, både sosialt og faglig. Det kan være alt fra læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser.


Ved skolestart velger hver klasse sin elevrådsrepresentant. Elevrådsrepresentantene velger sin elevrådsleder og vara. Rådet tar opp saker på vegne av skolens elever. Alle saker som blir tatt opp i elevrådet blir behandlet videre av rektor og andre utvalg som har bestemmelsesrett på skolen.

 "Elevrådet skal fremme fellesinteressene for elevene ved skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene." Opplæringslova § 12 - 2

Infoside i portalen

Logg inn i portalen for å finne mer informasjon om elevrådet.

 

Se:

Infosider - Infosider for elever - Elevrådet på Brannfjell

Drawing of a city