Elevrådet 2016 - 2017

skolebanner

Elevrådsleder: Bertine Brudevoll Styrmoe

Nestleder: Tias Ø. Olsen 

Elevrådskontakt: Lisa Bentsen

Trinnleder 8.trinn: Torbjørn Valderhaug

Trinnleder 9. trinn: Herman William Berndtsson 

Trinnleder 10. trinn: Henrik Haugdahl Strand 

Sekretær: Lisa Eide 

 

Klasse

Representant

Vara

8A

Fredrik Sjøholt

Sofie Amalie Martinsen

8B

Agnes Broli-Skjærvik

Ella Strand Flaten

8C

Torbjørn Valderhaug

Jonathan Fossum

8D

Tolli Scott

Sofie Harstad

8E

Oscar Rekdal 

Sohaib Miri

8F

Naod Estifanos Berhane

Laura Sampson Dodson

8G

Kasper Tord Hol

Kevin Nordahl

9A

Petter Gytrup Fosserud

Isabella Bertinussen

9B

Herman William Berndtsson

Fara El Majjouti

9C

Jakob Brattvåg Dahl

Victor Torgny Helin

9D

Tora Ovidia Berg

Oliver Gran Fehn

9E

Abdi Hamid Shahar

Magnus Aalén Dørre

9F

Kaja Husmo

Daniel Isam

10A

Patrick Wilhelmsen

Mikkel Hansson

10B

Henrik Haugdahl Strand

Victor Kvernstuen Nygren

10C

Lisa Eide

Ulrik Andersen Rognlien

10D

Samih El - Zein

Jesper Steinsrud

10E

Martin Skrove

Daniel Polanco

10F

Tobias Tangen

Felix Arntzen Vik

 

 

Skolen er en viktig demokratisk arena for elevene. Gjennom elevrådet blir elevene hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, både sosialt og faglig. Det kan være alt fra læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser.


Ved skolestart velger hver klasse sin elevrådsrepresentant. Elevrådsrepresentantene velger sin elevrådsleder og vara. Rådet tar opp saker på vegne av skolens elever. Alle saker som blir tatt opp i elevrådet blir behandlet videre av rektor og andre utvalg som har bestemmelsesrett på skolen.

 "Elevrådet skal fremme fellesinteressene for elevene ved skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene." Opplæringslova § 12 - 2

Har du en sak til Elevrådet?

 

Saker kan meldes til elevrådsrepresentanten i klassen, eller postes anonymt i postkassen innenfor hovedinngangen.

 

Drawing of a city