Hovedseksjon

Valgfag

skolebanner

Valgfag på Brannfjell skoleåret 2022-2023 (pdf)

 

Du kan velge mellom 9 forskjellige valgfag

  • Utvikling av produkter og tjenester - 8. trinn
  • Innsats for andre - 8. og 9. trinn
  • Praktisk håndverksfag - 9. og 10. trinn
  • Design og redesign - 9. og 10. trinn

Alle trinn:

  • Demokrati i praksis 
  • Produksjon for scene
  • Fysisk aktivitet og helse 
  • Ideer og praktisk forskning 
  • Programmering 

Elevene bes velge fire fag i prioritert rekkefølge. Ikke alle kan regne med å få førstevalget sitt. Det kan bli endring i tilbudet i valgfag i 9. og 10. klasse. 

Vurdering

Det vil bli gitt konkrete vurderingskriterier knyttet til kompetansemålene for faget til hver av disse. Standpunktkarakter settes ved slutten av skoleåret, og det gis klageadgang til denne karakteren på linje med andre standpunktkarakterer. For elever som deltar på samme valgfag flere år, gjelder siste karakter. Se Infoheftet,

Departementet sier om vurdering;
”Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.”