Valgfag

skolebanner

På Brannfjell skole kan elevene velge mellom disse valgfagene:

  •  Design og redesign
  •  Forskning i praksis
  •  Fysisk aktivitet og helse
  •  Programmering
  •  Sal og scene - med vekt på drama  
  •  Sal og scene - med vekt på musikk
  •  Sal og scene - med vekt på film og multimedia

Les mer om de ulike fagene i valgfagsheftet (pdf) 

Elevene bes velge tre fag i prioritert rekkefølge. Ikke alle kan påregne å få førstevalget sitt i 8. klasse. Dette tar vi hensyn til når det skal velges i 9. og 10. klasse. Det kan bli endring i tilbudet i valgfag i 9. og 10. klasse, men vi vil så langt det er mulig søke å opprettholde fag som mange av elevene ønsker.

Oppstart av de forskjellige valgfagene er avhengig av at vi kan danne grupper på ca. 24 elever. Det kan bli aktuelt å gjøre om på tilbudet dersom kravet til antall ikke blir oppfylt.

Vurdering

På Brannfjell vil vi legge opp til minst fire vurderinger pr. år. Det vil bli gitt konkrete vurderingskriterier knyttet til kompetansemålene for faget til hver av disse. Standpunktkarakter settes ved slutten av skoleåret, og det gis klageadgang til denne karakteren på linje med andre standpunktkarakterer. For elever som deltar på samme valgfag flere år, gjelder siste karakter.

Departementet sier om vurdering:

”Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.”