Flinke og våkne jenter på Brannfjell skole

#MeToo - kom aldri til skolegården.

I aftenposten 4. mars kan vi lese et viktig innlegg skrevet av elever ved skolen; "#MeToo - kom aldri til skolegården". Innlegget handler om nedsettende kommentarer som jenter kan oppleve i skoletiden. Innlegget har skapt et kjempestort engasjement også utenfor skolegården. Eksemplene og erfaringene jentene kommer med er hentet fra mange skoler og mange ungdommer.

Elevene har i etterkant av innlegget stilt opp på nyhetene i tv og på riksdekkende radio. Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, inviterer jentene til møte om tema og ønsker å bidra med kunnskap om #MeToo i skolen. Følg med i debatten. Vi er kjempestolte av hvor tøffe og flinke jentene er. Vi oppfordrer alle som er engasjerte til å møte opp på markeringen av den internasjonale kvinnedagen på Youngstorget, fredag 8. mars kl. 18. Jentene skal være hovedappellanter med parolen; "Jeg går på skole, ikke kall meg hore - Stopp sexismen i skolegården!". 

Vi heier på dere.