Hovedseksjon

Invitasjon til digitalt foreldremøte

Et nærbilde av et videospill

Vi i Politiets Nettpatrulje Oslo, Asker og Bærum inviterer dere til å delta på felles digitalt Vi kommer til å snakke om politiets tanker og bekymringer rundt unges bruk av sosiale medier og internett. Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett. Med oss har vi Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) som vil snakke om hva de ser og råd til foreldre.

Det digitale foreldremøte vil bli tilgjengelig på vår Facebook-kanal: https://www.facebook.com/politietoslo.
Foredraget vil også være tilgjengelig her i ettertid.