Til foresatte på 10. trinn

møte

Infoteamet fra Utdanningsetaten kommer for å informere om struktur og de ulike utdanningsprogrammene (linjene) på VGS. Dere foresatte er deres barns viktigste veiledere, så svært viktig at dere kommer.

Hilsen Beate og Karin Beate

Rådgivere