Velkommen til fagkonferansetid

Møte

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre denne type utviklingssamtaler og vi gjennomfører derfor fagkonferanse både på 9.trinn og 10.trinn. Konferansetid med faglærerne gir en god mulighet til å få en direkte tilbakemelding fra faglærer og kunne drøfte veien videre framover for eleven. Dette er vårens utviklingssamtale med foresatte. Foresatte kan møte alene eller sammen med eleven.

Konferansene holdes i tidsrommet kl. 17.00-20.00 alle dager.

Tidsplan:

10. trinn: Onsdag 7. februar (i klasserom i 2.etg) og torsdag 8. februar (i aula).
9. trinn: Onsdag 14. februar (i klasserom i 2.etg og torsdag 15. februar (i aula).

Oversikt over hvilke lærere som er tilstede de aktuelle dagene legges ut i portalen en uke før.

NB! Lærere med få timer på et trinn, er bare til stede en av de aktuelle dagene. Lærere med tilhørighet på trinnet/ kontaktlærere vil være tilstede begge dager. Oversikt vil bli lagt ut på infosiden i Portalen. Det er rådgiver til stede alle dager. For å få en oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at dere melder dere på via lenken:

Påmelding fagkonferanse

Velkommen til samtale!


Hilde Iren Norvalls
Ass. Rektor

Fagkonferansetid februar 2018

10. trinn:

Onsdag 7. februar og torsdag 8. februar

9. trinn: 

Onsdag 14. februar og torsdag 15. februar

 

kl. 17-20 alle dager.

Velkommen til samtale!

 

Påmelding til møte

Drawing of a city