Its'kurs for foresatte

Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo kan sammenlignes med et intranett hvor du logger deg inn for å få meldinger fra lærere og skoleledelse om klassens aktiviteter og beskjeder som angår egne barn. Skoleplattformen inneholder mange ulike funksjoner.

 

De viktigste funksjoner

  • Meldinger

Foresatte vil se de samme meldingene som er publisert til egne barn fra lærere og rektor, og i tillegg kan  det være meldinger rettet spesifikt til deg som foresatt.

 

  • Mine Fag

Du får tilgang til Mine Fag (Itslearning) hvor du kan finne fagoversikter og vurderinger for dine barn.

 

  • Fraværsoversikt

 

I tillegg vil du finne infosider med informasjon fra skolen, samt infosider med informasjon fra Osloskolen.

 

 

Velkommen til kurs!

 

Lasse Wam Fung. rektor

Its-kurs 23. november

8. trinn kl. 17.30 – 18.30                     

9. trinn  kl. 18.45 – 19.45 

Drawing of a city