InspeksjonsBot 500 i prosess

Foto: Roy Henning Helle

Den er programmert til kjøle ned med sin vifte og kan tute dersom folk kommer for nærme. Roboten snur 20 cm før en vegg, men er ikke like god til å se hjørner. Den måtte ha med en inspiserende kollega-tekniker til enhver tid for å korrigere små uregelmessigheter, så den er ikke helt klar for å ta over verden enda. InspeksjonsBot 500 er i prosess.

 

Foto og tekst: 

Faglærer i valgfag Programmering på 10. tr. Roy Henning Helle