Fantastisk gave fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen

FAU og Elevrådet har mottatt en fantastisk gavesjekk på tilsammen 525 000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Gaven skal i sin helhet gå til videreutvikling av skolens planer for utemiljøet og til aulaen som er skolens samlingsrom. Pengesjekkene ble delt ut til FAU og Elevrådet under en markering i Sparebankgården mandag 12. desember. 

 

Brannfjell skole gjorde et stort løft med skolegården våren 2012 av egne midler. Skolen fikk flere aktivitetsområder med blant annet klatrestativ, bordtennisbord og basketbane og sittearenaer. Med pengegaven fra Sparebankstiftelsen kan Brannfjell skole i samarbeid med FAU nå komme et stort skritt videre i utviklingen av skolens uteareal.

 

Dobbel glede ble det da Elevrådets søknad samtidig ble tilgodesett. Elevrådet søkte om midler til møbler for skolens aula. Aulaen vår er et populært samlingspunkt for elever i lunsjtid og benyttes også ved store arrangementer som f. eks kulturelle samlinger, foreldremøter og juleball. Brannfjell skole er veldig takknemlig for den fantastiske førjulsgaven fra Sparebankstiftelsen.

 

Vi sender en stor takk til ildsjelene i FAU og Elevrådet, og selvfølgelig Sparebankstiftelsen.

FAU og Elevrådet

FAU og Elevrådet har fått godkjent søknad om penger til sosiale formål på Brannfjell skole fra Sparebankstiftelsen.

 

Les om prosjektene her:

 

FAU - Musikkplass som del av sklolegårdsprosjektet på Brannfjell 

 

Elevrådet - Samlingssted på Brannfjell skole 

 

Sparebankstiftelsen

Drawing of a city