Gratulerer - Årets elevråd 2015 :)

medalje

Juryens begrunnelse for tildelingen av den gjeve prisen:

 

"Årets elevråd for ungdomsskoler viste seg utrolig velorganisert og de hadde en veldig god presentasjon av arbeidet sitt. De har vist at de har en solid struktur på møtene sine, slik at de sikrer medinnflytelse og delaktighet fra alle elevene på skolene.

De har flere solide prosjekter å vise til, som fadderuke, post-it kampanje og  matpakkekonkurranse - som involverer alle. De viser skikkelig  gjennomføringsevne og evne til å videreutvikle og videreføre prosjekter.

Elevrådet er aktive på elevenes vegne i å bedre de faglige vilkårene for læringsmiljøet så vel som det sosiale. De stiller krav til de tillitsvalgte. De imponerte oss skikkelig med nivået på elevrådsarbeidet, og hvordan de evner å skape engasjement på alle trinn.

En enstemmig jury mener at prisen for ÅRETS ELEVRÅD UNGDOMSSKOLE skal gå til Brannfjell ungdomsskole!"