9.trinn: Fagkonferansedag

Møte

KONFERANSETID MED ALLE FAGLÆRERNE PÅ 9. OG 10. TRINN

 

 

Nå nærmer vi oss tid for konferansetid med alle faglærerne. Vi innkaller elever og foresatte til faglig dialog og konkret informasjon i de enkelte fag.

 

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre denne type utviklingssamtaler og vi gjennomfører derfor fagkonferanse både på 9.trinn og 10.trinn. Konferansetid med faglærerne gir en god mulighet til å få en direkte tilbakemelding fra faglærer og kunne drøfte veien videre framover for eleven. Dette er vårens utviklingssamtale med foresatte. Foresatte kan møte alene eller sammen med eleven.

 

Konferansene holdes i tidsrommet kl. 17.00-20.00 alle dager.

 

Tidsplan:

 

10. trinn: Onsdag 7. februar (i klasserom i 2.etg) og torsdag 8. februar (i aula).

9. trinn: Onsdag 14. februar (i klasserom i 2.etg og torsdag 15. februar (i aula).

 

Oversikt over hvilke lærere som er tilstede de aktuelle dagene legges ut i portalen en uke før.

 

NB! Lærere med få timer på et trinn, er bare til stede en av de aktuelle dagene. Lærere med tilhørighet på trinnet/ kontaktlærere vil være tilstede begge dager. Oversikt vil bli lagt ut på infosiden i Portalen. Det er rådgiver til stede alle dager. For å få en oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at dere melder dere på via lenken:

 

Påmelding fagkonferanse

 

Velkommen til samtale!

 

 

Hilde Iren Norvalls

Ass. Rektor