10. trinn: Ungt entreprenørskap

Tema for dagen er; personlig økonomi og karrierevalg.

Dagen vil vare fra 09.05-12.50 for alle klasser på 10.trinn. 

Klasserom.