Eksamen

skolebanner

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i fredag 12. mai kl. 09.00.

 

Eksamensdager

 

Tirsdag 16. mai

Matematikk

 

Fredag 19. mai

Engelsk

Forberedelsesdag 18. mai.

 

Tirsdag 23. mai

Norsk hovedmål og Norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.

Forderedelsesdag 22. mai.

 

Onsdag 24. mai

Norsk sidemål og Norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.

Forberedelsesdag 22. mai.

 

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, tysk, fransk, spansk eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

 

Eksamensdager for muntlig eksamen 

 

Gruppe 1

Opplysning om fag: 13. juni

Forberedelsesdag: 14. juni 

Eksamen: 15. juni

 

Gruppe 2

Opplysning om fag: 16. juni

Forberedelsesdag: 19. juni 

Eksamen: 20. juni

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Tonje Cecilie Labråten.

 

Andre prøver bestemt sentralt

8. trinn

Nasjonal prøve engelsk uke 37

Nasjonal prøve regning uke 38

Nasjonal prøve lesing uke uke 38

9. trinn

Nasjonal prøve regning uke 36 - 37

Nasjonal prøve lesing uke 36

 

 

Prøver bestemt sentralt i Osloskolen

9. trinn

Sentralgitt prøve i Matematikk uke 48

10. trinn 

Sentralgitt prøve i Engelsk uke 47

Sentralgitt prøve i Norsk hovedmål uke 48

Sentralgitt prøve i Norsk sidemål uke 48 

Skriftlig eksamen 2017

Tirsdag 16. mai : Matematikk

Fredag 19. mai : Engelsk

Forberedelsesdag 18. mai.

Tirsdag 23. mai: Norsk hovedmål og Norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.

Forderedelsesdag 22. mai.

Onsdag 24. mai: Norsk sidemål og Norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.

Forberedelsesdag 22. mai.

 

 

Drawing of a city

Muntlig eksamen 2017

Muntlig eksamen

Gruppe 1

Opplysning om fag: 13. juni

Forberedelsesdag: 14. juni 

Eksamen: 15. juni

 

Gruppe 2

Opplysning om fag: 16. juni

Forberedelsesdag: 19. juni 

Eksamen: 20. juni

Drawing of a city