Klassetur

skolebanner

Klassetur

Den tradisjonelle klasseturen legges til 9. klasse. Klassen kan da være borte i to-tre overnattinger. I klasseturbrosjyren finner du informasjon om de forskjellige turene.

 

Overnattingstur på 8. trinn

Alle klasser får en overnattingstur i 8. klasse i skolens regi. Turen knyttes til læreplanen i kroppsøving der målet er å sove under åpen himmel. Skolen dekker utgifter til turen, men vi regner med at elevene tar med mat selv.

Gave til skolen

Gaveskjema til bruk ved søknad til skolens driftsstyre, finner du her