Klassetur

skolebanner

Klassetur

FAU har besluttet at alle klasser ved Brannfjell skole reiser til Oksenøen i uke 18 eller 19. Dette gjelder for våren 2019/20/2122. Den tradisjonelle klasseturen legges til 9. klasse. 

Overnattingstur på 8. trinn

Alle klasser får en overnattingstur i 8. klasse i skolens regi. Turen knyttes til læreplanen i kroppsøving der målet er å sove under åpen himmel. Skolen dekker utgifter til turen, men vi regner med at elevene tar med mat selv.

Gave til skolen

Gaveskjema til bruk ved søknad til skolens driftsstyre, finner du her