Klassetur

skolebanner

Overnattingstur på 8. trinn

Alle klasser får en overnattingstur på våren i 8. klasse i skolens regi. Denne knyttes til læreplanen i kroppsøving der målet er å sove under åpen himmel. Skolen dekker utgifter til turen, men vi regner med at elevene tar med mat selv.

 

Klassetur

Den tradisjonelle klasseturen legges til vinter/vår i 9. klasse eller høst i 10. klasse. Klassen kan da være borte i to-tre overnattinger. I klasseturbrosjyrene finner du informasjon om de forskjellige turene.

 

Gave til skolen

Gaveskjema til bruk ved søknad til skolens driftsstyre, finner du her