Hovedseksjon

Leie av bokskap

Bokskap

Fau ved Brannfjell skole organiserer utleie av bokskap til elevene. Skapet leies ut for alle 3 skoleår, og pengene går tilbake til vedlikehold, forsikring av skap og nye skap, restrerende beløp går til Trivselsfondet for elevene. Avtaleskjema blir delt ut ved skolestart. 

Følgende gjelder for leie av skap

- Elevene skaffer selv hengelås (hengelås med nøkkel anbefales)

- Skapet skal alltid være låst

- Skolens ordensregler gjelder også for skapene

- Dersom reglene ikke overholdes mistes retten til skapene

- Dersom elev får behov for å klippe lås, må elev ta med skriftlig henvendelse fra foresatt.