Talentsatsing i matematikk

Matte talentsatsing

Elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger i og interesse for matematikk tilbys mulighet til faglig fordypning og støtte til raskere progresjon.

Undervisningen går over to klokketimer én dag i uken, etter vanlig undervisningstid.  Påmelding skjer via faglærer på egen skole.

Skoleåret 2016 - 2017

8.- og 9. trinn

 

Mandager: 15.25-17.25

 

(Oppstart uke 41)

Drawing of a city