Talentsatsing i matematikk

Elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger i og interesse for matematikk tilbys mulighet til faglig fordypning og støtte til raskere progresjon.

Undervisningen går over to klokketimer én dag i uken, etter vanlig undervisningstid.  Påmelding skjer via faglærer på egen skole.

Skoleåret 2017 - 2018

8. trinn

Tirsdager: 15.30-17.30

Rom:

9. trinn

Tirsdag: 15.00-17.00

Rom

(Oppstart uke 41)

Drawing of a city