Talentsatsing i matematikk

Elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger i og interesse for matematikk tilbys mulighet til faglig fordypning og støtte til raskere progresjon.

Undervisningen går over to klokketimer én dag i uken, etter vanlig undervisningstid.  Påmelding skjer via faglærer på egen skole.

Skoleåret 2018 - 2019

Tirsdager Kl 15.30-17.30

Drawing of a city