Elevenes skolemiljø

skolebanner

Vi er stolte over og glade for alle som har medvirket i arbeidet med planen.  Alle mener vi at god psykisk helse er vesentlig for både det å lære og for det å ha det trygt og godt med seg selv. Vi takker elevråd, FAU, helsesøster, utekontakter, politi og alle ansatte og gleder oss til arbeidet med planen. Sammen skal vi gjøre Brannfjell til verdens beste arbeidsplass for elevene våre.